Onderwijsinstellingen

Simulaties (Bureau Zuidema)

Voor de training ‘Inzicht in Invloed’ van bureau Zuidema heeft Learningbird tien verschillende simulaties ontwikkeld waarmee cursisten aan den lijve hun invloedsstijl ondervinden.

De specifieke aanpak op basis van jarenlange ervaring van Bureau Zuidema vormde een interessant kader. Op deze manier kon ik vanuit mijn expertise een stukje creatief werk uit handen nemen waar intern niet aan toe gekomen werd.

Hbo-module (LOI)

Voor LOI hebben we een module ontwikkeld binnen een Hbo-studie.

We hebben hierbij van ‘buiten naar binnen’ gewerkt:

Eerst het grote (Europese/ Nederlandse) plaatje. Daarna de eisen aan de (toekomstige) professional. Inzoomen op vakbenaderingen met voorbeelden van de werkvloer.

Om tenslotte weer terug te gaan naar het grote plaatje: de opdracht aan de student om, terugkijkend op de theorie en opdrachten, zijn eigen visie op papier te zetten.

Onderwijsinstellingen

Een nieuw curriculum opzetten is een behoorlijke klus. Het is leerzaam voor een team, maar kan ook frustraties opleveren. Zeker voor toch al overbezette docenten. Dan is het fijn als extern iemand met kennis van opleiden meekijkt en overzicht houdt. Zodat een consistent en coherent geheel ontstaat.

Maar andersom is ook mogelijk, Learningbird kan u (een deel van) het werk uit handen nemen. Zoals ik mocht doen voor Bureau Zuidema.

Blended Learning

In het onderwijs wordt de waarde van Blended Learning steeds meer ontdekt. De ‘Flipped Classroom’, waarbij het ‘hoorcollege’ online en het ‘huiswerk’ in de klas plaatsvindt, heeft veel potentie.

Learningbird kan hierin adviseren, maar beschikt bijvoorbeeld ook over (video)faciliteiten om dit op te zetten. Ook kunnen we de docenten hierin trainen.